การชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี : เอกชัย บินวาฮะ
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขบัญชี : 903-0-333-677

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : เอกชัย บินวาฮะ
ธนาคาร : กสิกรไทย
เลขบัญชี : 116-2-77242-9

โทรเลยครับ